“คุณฟ้า” พร้อมครอบครัวสายบุญ ร่วมถวาย 20,000 บาท ถวายภัตตาหาร เช้า และน้ำปานะ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ และผู้ปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุจอมทอง ประเทศเยอรมันนี

ครอบครัวสายบุญ สู้เพื่อให้ “คุณฟ้า พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้อำนวยการ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท คุณประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธานบริหาร พร้อม”น้องบูม” กัซซัน เริงโพธิ ร่วมทำบุญ ถวาย เงิน 20,000 บาท  ถวายภัตตาหาร เช้า และน้ำปานะ

พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ  และผู้ปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุจอมทอง ประเทศเยอรมันนี  ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านนะคะสาธุค่ะ

ธนิศา  (พัช)  ดีเจริญรุ่งเรือง    รายงาน

Related posts