#โรคออฟฟิศซินโดรม โรคใกล้ตัวยอดฮิตของคนรุ่นใหม่

โรคออฟฟิศซินโดรม โรคใกล้ตัวยอดฮิตของคนรุ่นใหม่
————————————————-
โดย…รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
————————————————-

ติดตามผ่านช่องทาง
YouTube : https://cmu.to/O-bkT

#โรคออฟฟิศซินโดรม #officesyndrome
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts