#คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อลมหายใจของชาวเชียงใหม่ พร้อมเครื่องเป่าลม สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (28 ม.ค. 65) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นาย จุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธาน กกร.จังหวัดเชียงใหม่ , นาย อนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หน่วยงานภาคเอกชนธุรกิจเอกชน และ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อลมหายใจของชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดแข่งขัน “กอล์ฟการกุศลเพื่อลมหายใจของชาวเชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา นำมามอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกองทุนในการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท ขณะเดียวกัน บริษัท ซุปเปอร์ริช เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบเงินสดเพิ่มให้อีก 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ อีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบเครื่องเป่าลมสะพายหลัง จำนวน 25 เครื่อง มอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำไปมอบให้กับทั้ง 25 อำเภอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าต่อไป

****************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
28 มกราคม 2565

Related posts