#รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น, เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง, ถุงมือ จำนวน 250 คู่, พลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 100 ชิ้น, ถุงผ้า จำนวน 50 ใบ และถุงคลุมรองเท้า จำนวน 50 คู่ จาก บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, หน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น, เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง, ถุงมือ จำนวน 250 คู่, พลาสเตอร์ปิดแผล จำนวน 100 ชิ้น, ถุงผ้า จำนวน 50 ใบ และถุงคลุมรองเท้า จำนวน 50 คู่ จาก บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. สำหรับใช้ในสถานการณ์ covid-19 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

#ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts