#จนท.อบจ.เร่งลุยงาน อบจ.ยุคใหม่ ไฟแรง เดินงานตลอด งานนิติการออกจดทะเบียนปั้มน้ำมัน กองช่าง มซ่อมถนน แหล่งน้ำ ฝ่ายบรรเทา เป่า ล้าง บ่อบาดาล

จากการตรวจติดตามงานของ อบจ.นครสวรรค์ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่ายังต้องมีการกำกับติดตามงานอีกหลายด้าน อันเป็นการยกระดับการทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทุกฝ่าย ทุกกอง จึงมีการสำรวจและออกติดตามงาน ตามนโยบายของ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการ ดังนี้คือ

1.ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ. โดย นายธนเสฏฐ์ ชินพันธุ์นุช นางปิยมาส สหัสธรรมรังษี ร่วมกับ ฝ่ายจัดเก็บ กองคลัง อบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอโกรกพระ ให้ความรู้ข้อระเบียบ กฏหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ภาษีบำรุง อบจ. นครสวรรค์ พศ.2556 กับผู้ประกอบการค้าน้ำมัน ภายใน จังหวัดนครสวรรค์และบริการรับจดทะเบียนสถานประกอบการค้าน้ำมันให้กับผู้ประกอบการที่ยังไม่มาจดทะเบียนกับ อบจ.ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้นจำนวน 77 ราย จากทั้งหมด 730 ราย และรับชำระค่าปรับกรณีละเมิดข้อบัญญัติภาษีบำรุง อบจ. พศ.2556 ซึ่งในโอกาสต่อไป จะออกไปให้บริการที่ อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอไพศาลี อำเภอพยุหคีรี อำเภอตาคลี โดยจะวนให้บริการจนครบทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์

2.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง จัดเจ้าหน้าที่ออกทดสอบความหนาแน่น ของชั้นหินคลุก โครงการซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต นว.ถ.1-0003 สายพิกุล-ท่าไม้-บางเคียน อำเภอชุมแสง

2.กองช่าง จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการซ่อมถนน หมู่ 1-2 ตำบลบึงเสนาท ถนนเสียหายจากน้ำท่วม โดยทาง อบต.บึงเสนาท ประสานงานกับนายวสันต์ เสียงเรืองแสง สจ.เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ. นำเครื่องจักร มาดำเนินการซ่อมแซม ก่อนจะทำถนนใหม่

3.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่ออดทดสอบความหนาแน่น ของชั้นลูกรัง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี

4.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง เข้าควบคุมงานตรวจสอบระดับเข้าแบบ ซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต หมู่ที่ 14 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

5.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ร่วมทำประชาคมผู้นำชุมชนเกี่ยวกับเอกสารประกอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อำเภอบรรพตพิสัย

6.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมงานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ.1-0037 บ้านหนองกลับ – บ้านเหมืองแร่ ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว

7.ฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย รายงานผลการปฏิบัติงานเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 2 บ่อ โดยบ่อที่ 1 ที่หมู่ 13 ความลึกบ่อ 41 เมตร, ปริมาณน้ำ 1 ลบ.ม./ชม บ่อที่ 2 ที่หมู่ 13 ความลึกบ่อ 61 เมตร ,ปริมาณน้ำ 4 ลบ.ม./ ชม.
////

 

Related posts