“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 28 มกราคม 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซื้อผักกาดขาวปลี จำนวน 6,400 กิโลกรัม จากเกษตรกร นำมาแจกจ่ายประชาชน พร้อมสั่งเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน https://youtu.be/L8NZ6zpOy98

*****************************

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการ “เสริมจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง” โดยเฉพาะการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร https://youtu.be/q7bwk_Vbf48

*******************************

คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ https://youtu.be/pg_hW3LxMAw

*******************************

กองกำลังผาเมืองปะทะ !!! ยึดยาบ้า 2 แสนเม็ดชายแดนแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/1mr3rharZ18

******************************

นายชำนาญ กายประสิทธิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการพลังงานในชุมชนและการเขียนแผนพลังงานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สวนป่าดอยบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

*****************************

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2565 รวมจำนวน 22 สถานี ในเขตพื้นที่ อ. แม่แตง อ. กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่และ อ. ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจสอบการทำงาน ซ่อมบำรุงรักษา เพื่อให้สถานีมีความพร้อมในการปฎิบัติการและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

****************************

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และคณะฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ(ตอนบน)

*****************************

นักข่าวรุ่นเก๋า กระบี่มือหนึ่งเมืองเวียงพิงค์ เป็นที่เชื่อถือทุกวงการ รวบรวมสื่อคุณภาพภาคเหนือทั้งหนังสือพิมพ์พร้อมสื่อออนไลน์ทันยุคสมัยใหม่พร้อมรับใช้สาธารณชน อย่างเที่ยงตรง

นายจิรชัย คงคาดิษฐ ประธานชมรมหนังสือพิมพ์ & สื่อออนไลน์ ภาคเหนือ,

***********************

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลกร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยสื่อทีวีออนไลน์ ทันสมัย นำเสนอข่าวท้องถิ่นนครพิงค์พิงค์ อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ดูได้ทุกสถานที่ ทั่วโลกบนมือถือของท่าน

นายจรัล ชัยวงค์  ผู้จัดการสถานีโทรทัศนฺมวลชนทีวีออนไลน์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สื่ออนไลน์ ฯ  สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

******************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรม “วันตรุษจีน”สร้างพลังชีวิต สร้างสิริมงคล รับปีเสือ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565

****************************

ตรุษจีนปีนี้ 🏮เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีชวนร่วมสนุกมาเสี่ยงทายกัน❓……ว่าเสือโคร่งสีทองของเราจะเลือกกินอะไร ในอาหารมงคลทั้ง 8 อย่าง ได้แก่ หมูสามชั้น เกี๊ยว ส้ม ผัก ปลา เส้นหมี่ ปอเปี๊ยะ และไก่ต้ม

ลองมาทายกันดูว่าพี่ “ณเดช” เสือโคร่งสีทองที่อยู่ในส่วนแสดง Predator Prowl ของเรานั้นจะกินอาหารชนิดไหนใน 8 ชนิดนี้ ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลสุดพิเศษ กระเป๋า Tablet ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 รางวัล

**************************

ลำพูน – นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ ผู้แทนนายอำเภอลี้/ผู้แทนนายอำเภอบ้านโฮ่ง ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอลี้/ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง และสถานีตำรวจภูธรลี้ ออกติดตามตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ร้านหมูอินเตอร์ สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง / ร้านพาเจริญ สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกร ณ บุญยังฟาร์ม  เลขที่ 23 ม.5 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร สุกรมีชีวิตตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  และป้องกันปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน

********************************

แม่ฮ่องสอน – นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ” บวชป่าชุมชนบ้านปางแปก ” ภายใต้โครงการ ” รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ” เพื่อเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกในการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมกับ สจ.ดนุภัทร์ เชียงชุม องค์การบริหารส่วนตำบล.แม่นาเติง ทหารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2 ร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3114 (ชพส.3114) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอปาย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศาลเจ้าเมือง ป่าชุมชนบ้านปางแปก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

*****************************

ลำปาง – นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม อีกทั้งหารือวาระเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มคนเดินเท้า

*************************************

เชียงราย – ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565

โดยมีประเด็นสำคัญคือ การประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยพลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3

***************************

📣 เปิดขายรอบ (2) ตามคำเรียกร้องของลูกค้า‼️(snow)(snow)คูปอง Winter Deal Coupon กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ⛳️(golfer)ราคา 800 บาท/ใบ(รวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟนั่งเดี่ยว) (sale tag)ขายชุดละ (five) ใบราคา (four)(zero)(zero)(zero) บาทค่ะ

🔹เริ่มขายตั้งแต่ 21 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2565
🔹คูปองใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

(moon wink) รีบๆซื้อ รีบๆตุน มาออกรอบด้วยกันนะคะ (moon grin) (smile with heart eyes)(hearts) แล้วเจอกันค่า(cat kiss)(cat heart eyes)

(pointing right)สนใจติดต่อ
(pink cellphone)ฝ่ายขาย 081-6604334
(pink cellphone)กรีนฟี 081-9504871

**********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

Related posts