#พิธีถวายสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พิธีบวงสรวงพระพลบดี พระพรหม พระพิฆเนศ และศาลตายาย พิธีทำบุญโรงเรียนและพิธีเปิดป้ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พิธีบวงสรวงพระพลบดี พระพรหม พระพิฆเนศ และศาลตายาย พิธีทำบุญโรงเรียนและพิธีเปิดป้ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และมีนางศุนิสา ดารารือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมงานประกอบด้วยสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต 17 แห่ง และ13 โรงเรียนกีฬา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

Related posts