#ตามงานกองช่าง นายก อบจ.นครสวรรค์​ ร่วมประชุมติดตามงาน/ โครงการพัฒนาเส้นทางน้ำ​ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2564-2565 จำนวน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2565​ ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ (CCOC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์​ ประชุมเส้นทางน้ำ​ ร่วมกับนายนิมิต​ ยืนยง​ ผอ.กองช่าง​ คณะวิศวกรและ Mobile​ Team​ ของกองช่าง​ โดยได้มีการนำเสนอถึงโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564-2565​ เพื่อนำเสนอถึงโครงการในการเตรียมการ​จัดซื้อ​จัดจ้างและติดตามถึงสภาพปัญหางานที่ทำให้โครงการ​บางส่วนเกิดความล่าช้า​ จากจำนวนทั้งสิ้น 86 โครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 34 โครงการ

ซึ่งบางโครงการยังดำเนินการไม่ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะ​ประโยชน์​ ที่ต้องมีการขอเอกสาร​สิทธิ​์​ รวมถึงเป็นพื้นที่ของเอกชน ต้องได้รับการยินยอม รวมถึงการนำเสนอถึงสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่​ และแนวทางการแก้ไขปัญหา​ในการจัดทำโครงการต่างๆ ประกอบด้วย​โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ​ โครงการทำฝาย​น้ำล้น โครงการประตูระบายน้ำ​ และโครงการขุดลอกคลอง​ ในจังหวัดนครสวรรค์ ​ ซึ่งแต่ละแห่งนั้นมีสภาพ​ปัญหา​ที่แตกต่าง​กัน​ รวมถึงสภาพ​ของ​ดิน​ใน​แต่ละ​แห่ง​อีกด้วย​

โดยในการแก้ไขปัญหา ทางกองช่างจะเร่งดำเนิน​การประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามข้อเสนอ​แนะ​ของนายก​ อบจ.นครสวรรค์​ จะได้สามารถดำเนินงานตามโครงการเพื่อบรรเทา​ปัญหา​ภัยแล้ง​ให้ประชาชน​ชาวนครสวรรค์​อย่างเร่งด่วน​ต่อไป​


////

Related posts