อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการแข่งขัน ฟุตบอลสร้างความสามัคคี งานพิธีทำบุญหอพระและเปิดป้ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสร้างความสามัคคีภายในผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระหว่างทีมสิงห์อีสานเหนือ พบกัยเสือกลางใต้

โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการแข่งขัน และนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน

และมีคณะพย่าบาล รพ.สต.สันพิงค์ ตรวจค้ดกรองโรคโควิด-19 และโรงพยาบาลศรีสวรรค์ มาตรวจสุขภาพก่อนการแข่งขัน

 

 

Related posts