#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมกองอำนวยการร่วม และจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ และวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 43-44

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และ ปีการศึกษา 2563-2564

ซึ่งเป็นการประชุม กองอำนวยการร่วม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ และวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Related posts