#ทำตามที่ชาวบ้านร้องขอ อบจ.ส่งฝ่ายบรรเทา กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามที่ชาวบ้านร้องขอมา แก้ปัญหาตรงจุด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สืบเนื่องจากนโยบายของ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความต้องการของประชาชนคืองานของ อบจ.นครสวรรค์ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์มาจากภาษีของประชาชน ต้องบริหารจัดการกลับคืนไปให้ประชาชนเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมีกองกำลังหลักที่ลงพื้นที่ดำเนินการคือ ฝ่ายบรรเทาและสาธารณภัย ฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง กองช่าง

ในวันที่ 26 มกราคมนี้ มีรายงานการดำเนินงานตามนโยบายดังนี้คือ
ภารกิจตรวจติดตามดูแลเครื่องสูบน้ำฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ติดตามดูแลเครื่องสูบน้ำ พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เปลี่ยนเพลาใหม่เนื่องจากลูกปืนกากบาทแตก)เพื่อสูบน้ำออก เป็นการลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่

ภารกิจขุดเจาะบ่อบาดาล ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 ที่หมู่ที่ 7 บ้านอุดมพัฒนา ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เจาะที่ความลึก 100 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 5 คิว ระดับน้ำปกติ 8 เมตร จำนวนผู้ใช้น้ำ 6 ครัวเรือน / 40 คน

นอกจากนี้ยังมีการรายงานการตัดกิ่งไม้ ที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ บนถนนเลียบริมแม่น้ำปิงเป็นการตัดกิ่งไม้ช่วงทางโค้ง ซึ่งกิ่งไม้บดบังวิสัยทัศน์การมองเห็น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางอบต.บึงเสนาทได้ประสานงานผ่าน นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ นายวสันต์ เสียงเรืองแสง สมาชิกสภา อบจ. ขอคนงานและเครื่องจักรของกองช่าง มาทำการตัดออก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


/////

Related posts