#กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา สวัสดีปีใหม่ ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ ม.เชียงใหม่

นางสาวแววดาว ญาณะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เข้าคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

Related posts