#” ตัวช่วยที่จะทำให้ท่าน ใช้ยาอย่างปลอดภัย สมเหตุผล ” ด้วยความปรารถนาดีจาก… โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

” ตัวช่วยที่จะทำให้ท่าน ใช้ยาอย่างปลอดภัย สมเหตุผล ”

ด้วยความปรารถนาดีจาก… โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

#ใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผล
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts