#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปออกรายการโทรทัศน์ NBT11ทีวีอีสาน

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น บันทึกเทปออกรายการโทรทัศน์ NBT11ทีวีอีสาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น NBT11ทีวีอีสาน

ในรายการ “ทีวีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ตอน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นกับภารกิจทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งดำเนินรายการโดย นายทักษิณ ปะวะถา ออกอากาศทางช่อง NBT11ทีวีอีสาน วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ใน 2 ช่วงเวลาคือ เวลา 14.00–15.00 น. และเวลา 21.00–22.00 น.

Related posts