#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, อาหารสำหรับผู้ป่วยและญาติ และตุ๊กตาสำหรับผู้ป่วยหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณพิสุทธา มั่นเหมาะ หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่, อาหารสำหรับผู้ป่วยและญาติ และตุ๊กตาสำหรับผู้ป่วยหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด จากมูลนิธิน้ำแห่งชีวิต ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ งานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts