#🍪🍰🍻หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง !

🍪🍰🍻หยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง !

🧁ลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
🍅เพิ่มการรับประทานผักสด ผลไม้หวานน้อยทุกวัน
🍺งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
💪🏻ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
🧂ลดการรับประทานอาหารรสเค็มจัดหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง

👨‍🍳เคล็ดลับ วิธีลดปริมาณโซเดียมในอาหาร
1.ชิมอาหารก่อนปรุงทุกครั้ง
2.หากรับประทานอาหารประเภทข้าวราดแกง แนะนำให้แยกแกงใส่ถ้วยเล็ก ไม่ควรราดบนข้าว และรับประทานน้ำซุปหรือน้ำแข็งเล็กน้อย
3.เลือกอาหารที่มาจากธรรมชาติหรือผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด เนื่องจากอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปจะมีโซเดียมเพิ่มขึ้น5-10 เท่า
4.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด อาหารหมักดอง อาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยวที่มีเครื่องปรุงรส เป็นส่วนผสมปริมาณมาก
5.ลดความถี่ของการบริโภคอาหารที่ต้องมีเครื่องปรุงน้ำจิ้ม
6.อ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้ออาหารทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง

ข้อมูลโดย คุณนฤมิตร บ้านคุ้ม นักโภชนาการ งานโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับฟังรายการ MED CMU ฟัง for health ” กินอย่างไร ให้ห่างไกล โรคความดันโลหิตสูง” ย้อนหลัง ผ่านช่องทาง

YouTube : https://cmu.to/t6XMv
Spotify : https://cmu.to/ilLqf
Anchor : https://cmu.to/6yXCy
Apple Podcasts : https://cmu.to/iFJdz
Website : https://bit.ly/3G2eYNU
Facebook : https://cmu.to/K6Qzd
Telegram : https://bit.ly/33OCMI7
Twitter : https://bit.ly/3nVLfA7
Blockdit : https://bit.ly/3FSwYdC
Line@MedCMU : https://bit.ly/3AvVrEz
Instagram : https://bit.ly/33ZOxLz

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์ฝมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts