กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปารเมษฐ์ จักรวาฬ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒” โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรม CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2022 “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ ดอกไม้งาม ๒๐๒๒” จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดปัญหาผลกระทบวิกฤติโควิด ๑๙ ภาคการท่องเที่ยว เป็นประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่


โดยภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับกว่า ๒๐ ไร่ ประกอบด้วย ดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกไฮเดรนเยีย “เทศกาลสีสันทุ่งดอกไม้ Seasons of Flower ” และแสง สี เสียง ยามค่ำคืน “Chiang Mai of illumination” การจัดแสดงรถบุปผชาติ กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมม่านและน้ำพุดนตรี, กิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕, กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ “มนต์เสน่ห์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ (Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2022)” โดยกิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Related posts