#ติดตามรับชม ” รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ” ตอน …โรคไทรอยด์ รู้ไว้ป้องกันได้ วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญติดตามรับชม ” รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก ”
ตอน …โรคไทรอยด์ รู้ไว้ป้องกันได้

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
————————————————
วิทยากรโดย…
– ผศ.พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์
อาจารย์หน่วยระบบต่อมไร้ท่อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

– ผศ.พญ.ดนยรัตน์ เรือนมากแก้ว
อาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.


————————————————
Facebook : สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
Clubhouse : Official clubhouse of Faculty of medicine, Chiang Mai University
————————————————
#โรคไทรอยด์
#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts