#ยุติธรรม เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการประกวดอาหาร (street food)

21 ม.ค.65   13.30 น~~~~~~~~นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการประกวดอาหาร
(street food) โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางศิริพร ศิริโสดาผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จ.เชียงใหม่ และ นายเชษฐา หิมอนุกูล ประธาน อาสาสมัครคุมประพฤติภาค8 รวมถึง นายถวิล บัวจีน คณะกรรมการ
อาวุโส
และอาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.)
ที่จัดกิจกรรมฯ
ในครั้งนี้ให้การ ต้อนรับ
อธิบดีฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ-รายได้ (คืนคนดีสู่สังคม)ให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ


โดยมี ตุลา กิตติกุล
ผู้ใหญ่บ้านฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อสค.
และเลขาฯ ภาค) รับหน้าที่พิธีกรภาคสนามในการประกวดอาหาร
(street food) ซึ่งมีผู้ถูกคุมฯเข้าร่วมการประกวดอาหารคาว-หวาน ในระดับภาค(รวม 8 จังหวัดภาคเหนือ) ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


_____________

Related posts