#ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทำการเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ณ ศูนย์กีฬา และสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

เปิดวอล์คอินสำหรับวัคซีนเข็มที่ 3
ในวันที่ 24 และ 28 มกราคม 2565
ระหว่างเวลา 08.00 – 11.00 น. (จนกว่าวัคซีนจะหมด)


ท่านจะได้รับวัคซีนดังนี้
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม มากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เป็นเข็มที่ 3
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็มมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม และแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็มมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เป็นเข็มที่ 3
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม และไฟเซอร์ 1 เข็มมากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มมากกว่า 24 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3
– ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม และไฟเซอร์ 1 เข็มมากกว่า 24 สัปดาห์ขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3

เปิดวอล์คอินสำหรับวัคซีนเข็มที่ 1
ในวันที่ 24 และ 28 มกราคม 2565
ระหว่างเวลา 08.00 – 11.00 น. (จนกว่าวัคซีนจะหมด)
โดยท่านสามารถเลือกสูตรวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้
สูตร 1 – ซิโนแวคเข็มที่ 1 และแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์
สูตร 2 – แอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์
สูตร 3 – แอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 1 และแอสตร้าเซเนก้าที่ 2 ห่างกัน 8 สัปดาห์
สูตร 4 – ไฟเซอร์เข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ (เฉพาะกลุ่มอายุ 12-18 ปี เท่านั้น)

*สูตรการฉีดวัคซีนทั้งหมด เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.)

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2565

Related posts