#วู้ดบอล…หญิง เชียงใหม่ ได้ไปต่อ…กีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์”

วู้ดบอล…หญิง เชียงใหม่
ได้ไปต่อ…กีฬาแห่งชาติ
“ศรีสะเกษเกมส์”
นำทีมโดย…ชลัช ศรีวิชัย
ประธานฝ่ายกีฬาวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
สกล รัตนะอมร
ผู้จัดการทีมหญิงเชียงใหม่
นักกีฬาวู้ดบอลทีมหญิง
1.ศุภลักษณ์ สุขรักษา
2.ศรีนวล สิงคะมาลา
3.ลักษณาภรณ์ เจริญไทย
4.พัชรา จันทรา
5.ศรีพลอย สิทธิโชค
6.พรรษา ขลิบเงิน


ได้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาค 5 ไปทำการแข่งขันต่อ กีฬาแห่งชาติ
ศรีสะเกษเกมส์
วันที่ 5-25 มี.ค.65
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้มี
ผศ.จันทร์นี กฤดิบวร
อุปนายก สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
พร้อมทีมงานได้ทำการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นไปตามกฎและกติกา ของสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง

Related posts