#เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (ครบ 100 ชันษา)

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (ครบ 100 ชันษา) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วังประมวล กรุงเทพมหานคร

Related posts