#“ครูบาน้อย” พระเกจิดังเมืองเหนือ เข้ารับการถวายวัคซีนป้องกันโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา

วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลลานนา 3: คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลลานนา นำโดย นพ.สรไน อ่อนหวาน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลลานนา เป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการ พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่เข้ารับการถวายวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 2 แล้ว ที่โรงพยาบาลลานนา3 ซึ่งในการฉีดเข็มที่ 1 ที่ผ่านมาปกติดี ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และครั้งนี้ครูบาน้อย ได้กล่าวให้ธรรมโอวาทแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานนา ถึงการป้องกันโรคโควิด-19 ว่าต้องมี “สติ” ไม่ประมาท ..ไม่ว่าจะทำอะไร การออกนอกบ้านหรือพบปะผู้คนต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอ ห้ามลืม ซึ่ง”สติ”นี้ เป็นสิ่งสำคัญในทุกๆเรื่อง

/// พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts