#“กักตัว”อย่างไร? ให้ปลอดภัยกับคนที่บ้าน 🏠

การแยกห้องและของใช้

– อยู่ในห้องแยกจากครอบครัว โดยการแยกห้องนอน 😴🛌
– ในกรณีแยกห้องนอนไม่ได้ ใช้แผ่นกั้นห้องแบบพลาสติกแบ่งสัดส่วน
– เปิดหน้าต่างให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก🪟
– แยกของใช้ส่วนตัว🪥

ข้อปฏิบัติที่สำคัญ
– ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อยครั้งละ 20 วินาที🧴
– สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าป้องกัน😷
– อยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน

การทำความสะอาด
– เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว ให้แยกทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกตามปกติหรือซักร่วมกับน้ำร้อน
– ของใช้ที่สัมผัสบ่อย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70-90%📱⌨️🖱
– ห้องสุขา สุขภัณฑ์ พื้นบ้าน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% แต่อย่าฉีดพ่น🚽

การรับประทานอาหาร
– ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ให้ตักแบ่งมารับประทาน🍽
– หากให้ผู้อื่นจัดอาหารให้ ควรกำหนดจุดรับเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง

การใช้ห้องสุขา
– แยกใช้ห้องสุขา หากแยกไม่ได้ ให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที🧼
– กรณีใช้ชักโครก ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกดชักโครก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค🚽

การจัดการขยะ
– ขยะติดเชื้อ เช่นหน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวม และล้างถังด้วยน้ำยาฟอกขาวเพื่อทำลายเชื้อ และใส่ถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป🦠

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3zRTh1v
Facebook : https://cmu.to/l7Jbj
Telegram : https://cmu.to/ux9Zy
Twitter : https://cmu.to/beClU
Blockdit : https://bit.ly/3GwwYAY
Line@MedCMU : https://bit.ly/31OcoNw
Instagram : https://bit.ly/3tjVYIf

#กักตัวให้ปลอดภัยกับคนรอบข้าง #SelfQuarantine #StayHome #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ

Related posts