“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 21 มกราคม 2565

รมว.ดิจิทัล ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ สำหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/CqZ4URuIGSY

*******************************

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/81yt1PU6-rY

***********************************

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดผู้ตรวจการบูรณาการ “ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” https://youtu.be/-LQkP6OWADM

**********************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดทำโครงการผสมเทียมสัตว์ป่ เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญและหายาก https://youtu.be/54lW3mXDgRU

*******************************

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยาน ประจำปี 2565

นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยาน ประจำปี 2565 ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการทบทวนท่าทางการบินที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งที่ได้ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเวลาบินปฏิบัติงานปกติ เช่น การบินเมื่ออากาศยานฉุกเฉิน (Emergency) การปฏิบัติ เชิงผิดปกติ (Abnormal) และปกติ (Normal) การบินกลางคืน และการบินท่าทางสำคัญอื่นๆ รวมทั้งฝึกบินเปลี่ยนแบบให้แก่นักบินที่บรรจุใหม่ซึ่งไม่เคยทำการบินกับอากาศยานฝนหลวงมาก่อน เพื่อให้การบินปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และปลอดภัยต่อชีวิต โดยภายในงานยังได้มีการสาธิตการฝึกบินทบทวนของเครื่องเฮลิคอปเตอร์และการสาธิตภารกิจดับไฟป่า พร้อมมีการบรรยายเรื่องการวางแผนฝึกบินทบทวนและฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานประจำปีอีกด้วย
                                                                               ********************************

เชียงราย –  ​ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ บูรณาการหน่วยที่เกี่ยวข้อง สกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด

พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.บส.ชน.) พร้อมด้วยนายภาสกร บุญ​ญ​ลัก​ษ​ม์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงราย เป็นประธานร่วมแถลงข่าว ​ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ บูรณาการหน่วยที่เกี่ยวข้อง สกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 33 กระสอบๆ ละ 200,000 เม็ด รวมยาบ้า 6,600,000 เม็ด และรถยนต์อีซูซุมิวเอ็ก จำนวน 1 คัน ที่บริเวณบ้านสันถนนเหนือ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย

*******************************

ลำปาง –  ดำเนินโครงการ “SCG รักษ์น้ำ..เพื่ออนาคต โดยได้สนับสนุนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง เปิดเผยว่า SCG ได้ดำเนินโครงการ “SCG รักษ์น้ำ..เพื่ออนาคต โดยได้สนับสนุนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน จำนวนมากกว่า 85,000 สาย เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่า และป้องกันไฟป่า อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันขึ้น อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนและองค์กรต่างๆ จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

*******************************

ลำพูน –  เริ่มแล้ว “งานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ประจำปี 2565 “

(20 มกราคม 2565) บรรยากาศงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีประชาชน และเกษตรกร หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่าย กลุ่มองค์กรเกษตรกร ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจ จำนวนมากเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

****************************

แพร่ –  วันที่  (20 ม.ค. 65) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับร้านหมูอินเตอร์ ร้านทอฝันหมูสด และเขียงหมูน้ำทองฟาร์ม จำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 9 จุดจำหน่าย พาณิชย์จังหวัดแพร่ จำหน่ายหมูเนื้อแดง โครงการหมูพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ครั้งที่ 3

ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาสุกรที่สูงขึ้น ช่วยให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด

********************************

ลำปาง – สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง ตั้งศูนย์ Smart Farming สร้างแหล่งการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะครบวงจร


ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าแผนงานวิจัยชุดโครงการ พร้อมด้วยคณะวิจัยโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรวิถีชุมชนจังหวัดลำปางและจังหวัดตากด้วยนวัตกรรม”สนับสนุนการดำเนินงานโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปี 2563 ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

*******************************

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมอบทุนการศึกษา โครงการ คนเก่งหัวใจแกร่ง จำนวน 1 ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี

ให้แก่นางสาววินิตรา แสงสร้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

****************************

นักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บริหารจัดการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้มีมาตราฐานความปลอดภัย สถานที่ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปเที่ยวชม

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

***************************

.อ.สมาร์ท ศรีพรหมมาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

เพื่อหารือเรื่องการ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในปี 2566 ณ ห้องรับรองราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

*****************************

โปรดัง สุดปัง 🌟🌟กัซซันขุนตาน โปรโมชั่นตลอดเดือนมกราคม วันนี้ – 31 มกราคม 2565 🌟🌟
ออกรอบตีกอล์ฟจำนวน 18 หลุมราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ +รถกอล์ฟ


😁วันจันทร์ – พฤหัสบดี 1,000 บาท/ท่าน
😁วันศุกร์ – อาทิตย์ 1,200 บาท/ท่าน
❗️❗️👍👍👍👍👍❗️❗️

********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

Related posts