ข่าวสังคมชาวบ้าน 21 ม.ค 65

ข่าวสังคมชาวบ้านแระจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ เข้าเวรรายงานครับ …………….ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่านผู้ว่าของพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้รางวัล สำเภาทอง สร้างความภูมิและกำลังใจในการทำหน้าที่ให้แก่ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ผมเองได้เขียนให้กำลังใจแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล มาอย่างต่อเนื่อง จะว่าอวยมันก็ดูกระไร แต่ที่เขียนให้กำลังใจแก่ท่านผู้ว่าประจญ เพราะได้เห็นการทำหน้าที่ของท่านมาตั้งแต่วันที่เข้ามารับต่ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ท่านเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดในการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ ทำแบบไม่เคยมีวันหยุด ทำแบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำ วัน โดยเฉพาะการต่อสู้กับเจ้าโควิด-19 ที่ท่านผู้ว่าได้ใส่ใจเป็นอย่างมาก ในการแก้ไขปัญหาของโรคดังกล่าว ทั้งการตรวจในเชิงรุก การตรวจอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ กระจาย ……………..จนทำให้เวลานี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด หรือว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะพบคลัสเตอร์ใหม่ หรือคลัสเตอร์ที่กำลังเฝ้าระวัง ท่านผู้ว่าได้ให้มีการควบคุมที่เคร่งครัด สถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็น ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบ อบ นวด ที่ยังขอร้องให้ปิดไปก่อน รอเวลาอีกหน่อยรับรองได้เปิดแน่ เพราะท่านผู้ว่าเองท่านเข้าใจผู้ประกอบการดี แต่เพื่อ ไม่ให้เชื้อมันได้กระจายไปมากกว่านี้ จึงขอรบกวนปิดกันไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวบ้าน ……………ในการทำงานของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผมได้เขียนให้กำลังใจท่านมาอย่างต่อเนื่อง มิได้อวยอะไรทั้งสิ้น แต่ในเมื่อคนทำงาน คนที่ทำหน้าที่ ทุ่มเททุกสิ่งเพื่อพี่น้อง แบบจับได้ต้องได้ และมิใช่มีแค่เพียงผมเท่านั้น เมื่อว่านก่อน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำคณะกรรมการหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด เข้าพบเพื่อมอบรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง ประจำปี 2564 ให้แก่นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรางวัลดังกล่าว ได้ดำเนินการพิจารณาจากการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ที่จะทำให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและความประสงค์ของคนในพื้นที่ …………….ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และธนาคาร เป็นความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ระหว่างรัฐและเอกชน ที่จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดำเนินไปได้ ผู้ประกอบการสามารถประกอบการเดินไปได้ด้วยการสนับสนุนภาคเอกชนตามอำนาจหน้าที่และระเบียบ กฎหมายตอบสนองตามบริบทของพื้นที่ผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด(กรอ.จังหวัด) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เป็นต้น ……………..รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง ประจำปี 2564 ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับในครั้งนี้ ถือได้ว่า เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง เพราะว่าท่านเป็นคนทำงานจริง ไม่เคยบ่น ไม่เคยท้อ แม้บางครั้งก็อาจจะมีบ้างกับความไม่พอใจในการทำงานของท่าน หลายครั้งที่ท่านผู้ว่าประจญ ได้เจอ แต่ท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของท่านให้มันบรรลุถึงเป้าหมาย จนทำให้พี่น้องที่เคยไม่พอใจของท่านผู้ว่าฯนั้นลดจำนวนลงไป ผมเองในฐานะที่เขียนให้กำลังใจท่านมาตลอด ก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจ กับรางวัลที่ท่านได้รับ นี่คือเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล และพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ …………..สินในน้ำ

Related posts