#ประชุม กขป.3 กขป.3 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ระหว่าง อบจ.นครสวรรค์ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการ กขป.3

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเขตสุขภาวะเพื่อประชาชนพื้นที่ 3 (กขป.3) สปสช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 3 พร้อมด้วย อนุกรรมการยุทธศาสตร์ กขป.3 ภาคีเครือข่ายและหุ้นส่วนการพัฒนา

ในการประชุมดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน การหนุนเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างกัน การนำเสนอความก้าวหน้า และแนวทางการทำงานนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อน กขป.3 ประกอบด้วยประเด็นเกษตรสุขภาวะ สุขแท้…ที่บ้านเกิด ประเด็นชุมชนเข้มแข็ง และประเด็นระบบบริการสุขภาพฯ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ กขป.3 ร่วมกันระหว่าง สช.และเขตสุขภาพเพื่อประชาชนพื้นที่เขต 3 อีกด้วย

โดยนายก อบจ.ได้กล่าวว่า ” ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ซึ่งทางกขป.3 ร่วมกับท้องถิ่น ได้พบสภาพปัญหาความเป็นจริง จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และคาดหวังให้ทางสช.สามารถนำข้อแลกเปลี่ยนนี้ไปพัฒนานโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การทำงานด้านวิชาการให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ และจะผลักดันให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมทำงานร่วมกัน ซึ่งทางสช.นั้นมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ และภาควิชาการ จึงยินดีที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนและเพื่อตัดสินใจให้เกิดนโยบายในอนาคต และการทำงานต่างๆนั้นจะเน้นเพื่อประชาชนเป็นหลัก จึงถือเป็นโอกาสที่ดีหากมีการกำหนดนโยบายขึ้น ควรมีความรู้จากพื้นที่จริง เพื่อตอบสนองถึงสภาพความเป็นจริงในสังคม และยินดีที่จะร่วมมือในการทำงานกันต่อไป”

รองเลขาธิการ สช. กล่าวว่า “ในโอกาสนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้เห็นแนวคิดและวิสัยทัศน์ของท่าน นายก อบจ. ทั้งในเรื่องการให้เห็นถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน และยินดีที่จะส่งเสริม และป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุมกัน ให้เท่าทันทั้งด้านสาธารณสุข การแพทย์ ด้านการขับเคลื่อนสุขภาวะให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน และเห็นด้วยกับท่านนายกฯ ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก เราจ้องปรับให้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งหากไม่รีบดำเนินการจะยากเกินเยียวยา และยังเห็นด้วยในนโยบายที่เน้นการดูแลทุกข์สุขประชาชนเป็นหลัก ทำชุมชนให้เข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน และทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับชุมชนมากที่สุด”

////

Related posts