#ต้อนรับบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคุณวิสิทธิ์ รัตนสกุลดิลก กรรมการผู้จัดการ และ คุณภูษิต สระปัญญา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยี สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานทางด้านวิชาการและวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts