#สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2565 ประเภทอุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน 69 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สำนักงาน ปปส.ภ.5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 1/2565 ประเภทอุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน 69 รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชชาภา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาสามารถติดต่อขอดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด และลงทะเบียนได้ที่


https://www.oncb.go.th/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=952&DisplayScope=internet%20and%20intranet&NewsList=ONCBNews4&NewsListDisplayName=ONCBNews4&ColumnName=Title,image,VisitedCounts,FormatDate,DateCreate&Newssite=https://www.oncb.go.th/&Comment=yes

Related posts