#หารือเรื่องการ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในปี2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. อ.สมาร์ท ศรีพรหมมาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในปี2566 ณ ห้องรับรองราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts