#ผู้แทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ แก่ท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
เวลา 09.30 น.
– ผู้แทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ แก่ท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

Related posts