#ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดบันทึกไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดบันทึกไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่ นายปริวัฒน์วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

พร้อมด้วยผู้บริหาร โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร  รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญมอบ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลาบปลื้มให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นล้นพ้น

Related posts