“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 20 มกราคม 2565

เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 144 ราย พร้อมเชิญชวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19และรักษาหายแล้ว ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 144 ราย วันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 รายและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน พร้อมเชิญชวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
                                                                                    *********************************
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเครื่องฟอกอากาศจาก กงสุลใหญ่จีนเชียงใหม่ ให้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ https://youtu.be/Y7NyXG8KmoY

********************************

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน https://youtu.be/L9VJR_albBc

******************************

#ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์
https://www.muanchononlinenews.com/173293

*************************************

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MEDCHIC) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID)
ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 โดยเข้าฟังเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ลบ. สำหรับการทำต้นเเบบนวัตกรรม
– ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting)  ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
-️ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
-️ ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/HA4KpyJeHw5FRDNU6
รับสมัครจำนวนจำกัด !
                                                                                           *******************************
ลำพูน –  ร่วมกันพิจารณาในเรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19
ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
                                                                                       ******************************
เชียงราย – เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่บ้านลังกา มีลูกเห็บอย่างหนักในพื้นที่ ทำให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลัง
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 23.00 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่บ้านลังกา และบ้านโป่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นอกจากนี้ยังมีลูกเห็บอย่างหนักในพื้นที่ ทำให้หลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลัง รวมถึงพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วย

*******************************

แม่ฮ่องสอน – ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เช้าวันที่ (19 มกราคม 2565) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับอำเภอของทุกอำเภอ และแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

****************************

แพร่ – ดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า – สวนป่า กิโลเมตรที่ 295+350 ถึง 295+900 และกิโลเมตรที่ 296+875 ถึง 297+700 

นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงแพร่ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า – สวนป่า กิโลเมตรที่ 295+350 ถึง 295+900 และกิโลเมตรที่ 296+875 ถึง 297+700 บริเวณพื้นที่ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงลักษณะทางเรขาคณิตของทางหลวงได้แก่ ความโค้งและความลาดชันของถนน เพื่อให้เหมาะสมกับความเร็วของยานพาหนะปัจจุบัน พร้อมทั้งเปลี่ยนผิวทางจากเดิมเป็นผิวทางคอนกรีต ก่อสร้างระบบระบายน้ำในบริเวณผิวทาง และก่อสร้างเกาะแบ่งถนนแบบกำแพงคอนกรีต (Barrier Concrete) รวมถึงติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

*********************************

คณะแพทย์ มช. ขอเชิญร่วมทำบุญวัตถุมงคลรูปปั้นเหมือนและเหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
หารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

                                                                                   ****************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ขอขอบคุณ ผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนค่าอาหารสำหรับหมีแพนด้า ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ
                                                                                ********************************

ผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึก แก่ท่าน ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

*****************************

ททท , กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและโปรกอล์ฟชาวเกาหลีใต้ จำนวน 63 ท่านมาฝึกซ้อมกอล์ฟ Stay & Play แบบพำนักระยะยาวประมาณ 45 – 60 วัน https://youtu.be/5A9c6Qj5_DU

*****************************

🌟🌟กัซซันขุนตาน โปรโมชั่นตลอดเดือนมกราคม วันนี้ – 31 มกราคม 2565 🌟🌟 ออกรอบตีกอล์ฟจำนวน 18 หลุมราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ +รถกอล์ฟ

😁วันจันทร์ – พฤหัสบดี 1,000 บาท/ท่าน
😁วันศุกร์ – อาทิตย์ 1,200 บาท/ท่าน

*************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

Related posts