ข่าวสังคมชาวบ้าน 20 ม.ค 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงาน …………….สถานการณ์บ้านเมืองในยุคข้าวของแพงทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานอย่างขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง และยังจะขึ้นต่อไปอีกชนิดไม่มีสิ้นสุด และไม่แน่พี่น้องคนไทยอาจจะได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ราคาลิตรละ 40 บาทก็เป็นได้ เพราะเวลานี้ราคาขึ้นไปแล้ว 33 บาทกว่า นี่คือประเทศไทยที่อะไรก็ได้ที่พวกข้าได้ประโยชน์ ส่วนประชาชนนั้นก็ช่างหัวมัน อยู่ได้หรือเปล่า อยู่ไม่ได้ก็ย้ายไป …………….สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดที่มีพ่อเมืองอย่าง นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ่อเมืองที่คอยห่วงใยและมีแต่ความปรารถนารถดีต่อพี่น้องประชากรของคนเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องปากท้อง ทั้งเรื่องของโรคระบาดจากโควิด-19 บางวันท่านพ่อเมืองของเราวิ่งรอกยิ่งกว่านักร้องลูกทุ่งเสียอีก เวลาพักผ่อนน้อยมาก วันหยุดนั้นไม่ต้องพูดถึง ก็ตั้งแต่เข้ามารับต่ำแหน่งพ่อเมืองเชียงใหม่ จนป่านนี้ท่านพ่อเมือง ประจญ ยังไม่เคยมีวันหยุดเลยสักวัน ทั้งนี้เป็นเพราะความรับผิดชอบที่ท่านพ่อเมือง ประจญ มีต่อพี่น้องประชาชนคนเจียงใหม่ คือทำอะไรก็ได้ ขอให้ประชาชนที่ท่านรับผิดชอบมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดโรคปลอดภัยแค่นี่ท่านพ่อเมือง ประจญ ปรัชญ์สกุล ท่านก็มีความสุขแล้ว กับการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการจัง หวัดเชียงใหม่ ……………ส่วนสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 156 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย มาจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาตามโปร แกรม Test & Go 4 ราย เชียงราย ลำปาง และสระบุรีจังหวัดละ 1 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดพบ 149 ราย โดยมาจากคลัสเตอร์ใหม่และคลัสเตอร์ที่ยังคงมีการระบาดอยู่รวม 8 ราย จาก 3 คลัสเตอร์ประกอบด้วย คลัสเตอร์สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่เชียงใหม่ พบใหม่ 5 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทั้งหมด คลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียนฮอดพิทยาคม ตำบลหางดง อำเภอฮอด พบ 2 ราย ซึ่งเป็นครูติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว และกระจายเชื้อสู่ลูกของเพื่อนครูด้วย กันขณะมาร่วมประชุม และคลัสเตอร์เดิม โกดังแยกสินค้า Kerry ตำบลไชยสถาน อำเภอสาร ภี พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 2 ราย …………….เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิม พบมีอาการระหว่างการกักตัว เป็นการตรวจครั้งที่ 2 จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม ในส่วนของคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค ประกอบด้วยคลัสเตอร์โรงพยาบาลเทพปัญญา พบเพิ่ม 2 ราย ยอดรวม 10 ราย เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้ง 2 ราย และคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 2,125 ราย เป็นแม่ค้าในตลาดทั้งหมด เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอาการระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม เติม ด้านการระบาดในครอบครัว พบผู้ติดเชื้อจำนวน 6 ราย จาก 2 ครอบครัว คือครอบครัวหมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอิดอยสะเก็ด พบเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 7 ราย และครอบครัวหมู่ 3 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบใหม่ 2 ราย ……………..ส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่มยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหม่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งให้ปิดร้านและเกินระยะแพร่กระจายเชื้อ 14 วันแล้ว ขณะนี้จึงต้องเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด สำหรับผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสรายก่อนหน้า(รายย่อย) พบ 92 ราย โดยทุกอำเภอค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำแล้ว พร้อมออกคำสั่งกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ รวมทั้งมีการติดตามให้กักตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชน ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ต่างๆ 40 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 25-35 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและนักศึกษา อย่างไรก็ตามขอให้กลุ่มเสี่ยงเคร่งครัดในการกักตัว งดงานปาร์ตี้ สังสรรค์ และไปในที่ชุมชน ……………….สินในน้ำ

Related posts