#การประชุมราชการกรรมการบริหารประจำภาค ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมราชการกรรมการบริหารประจำภาค ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพลบดี 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

โดยมีประธานกรรมการบริหารประจำภาคเหนือ ประธานกรรมการบริหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานกรรมการบริหารประจำภาคกลาง และประธานกรรมการบริหารประจำภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค ที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค การสรรหาประธานและกรรมการบริหารประจำภาค หน้าที่และอำนาจของประธานและคณะกรรมการบริหารประจำภาค รวมทั้งภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค

Related posts