#ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร จากคุณปรัชญา พิชัยสัตย์, คุณธีระพันธ์ หอยศรีจันทร์ และคุณอุรเคนทร์ ช่วยพันธ์ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร จากคุณปรัชญา พิชัยสัตย์, คุณธีระพันธ์ หอยศรีจันทร์ และคุณอุรเคนทร์ ช่วยพันธ์ ตัวแทนผู้บริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts