นครสวรรค์ /// นักศึกษาม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2560 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดส่งผลงานคัดเลือกเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

นายกฤษณะ ทุ่งจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 โดยได้เข้ารับเกียรติบัตรจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีแก่นายกฤษณะ ทุ่งจันทร์ ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยนายกฤษณะ จะเป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว     fernynalak        ปชส.ม.ราชภัฏนครสวรรค์

Related posts