#พร้อมจัดประชุม กขป. อบจ.นครสวรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมการ กขป.3 จ.นครสวรรค์ กำหนดประชุมวันที่ 20 มกราคม 2565 นี้

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 18 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเขตสุขภาวะเพื่อประชาชนพื้นที่ 3 สปสช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 3 นำโดย ดร.วิสุทธิ บุญญะโสภิต รองประธาน กขป.3 พร้อมด้วย นพ.สมพงษ์ ยูงทอง คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ กขป.3 เพื่อจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, คณะกรรมการ กขป.3 จ.นครสวรรค์ ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 20 มกราคม 2565 นี้

สำหรับการประชุมดังกล่าว จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน และแนวทางการหนุนเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)และ คณะกรรมการ กขป.3 จ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วยประเด็นการวางแผนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นเกษตรสุขภาวะ สุขแท้…ที่บ้านเกิด ประเด็นชุมชนเข้มแข็ง และประเด็นระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำโดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมประชุมพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการทำงาน และแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน


////

Related posts