#ต้อนรับคณาจารย์จาก Kyoto Institute of Technology, Japan

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Masato Takagi, Department of Architecture and Design, Kyoto Institute of Technology, Japan

ในโอกาสเดินทางมาบรรยายพิเศษและจัดทำหลักสูตร Double Degree Programme ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kyoto Institute of Technology (KIT)

เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts