#ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย มช. พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย ที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ขยายโอกาสในการดูแลรักษาผู้ป่วย เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม (CMU Podcast Ep.9)
.
-รับฟังผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/cmuofficial/videos/406901717896592
-Youtube : https://youtu.be/v9RYhE_NoU4
-ติดตามรายละเอียดได้ที่ Website : https://www.cmu.ac.th/th/article/c6988f19-9e93-4481-9576-979d38026c3f
.
Hariphunchai Medical Centre on the journey towards sustainable excellence
-Youtube : https://youtu.be/u5nO5iswuss
-Website : https://www.cmu.ac.th/en/article/c6988f19-9e93-4481-9576-979d38026c3f
.
哈利奔猜医疗服务中心:以拓展知识体系实现可持续的卓越发展
-Youtube : https://youtu.be/8r2hWzb2RIQ
-Website : https://www.cmu.ac.th/cn/article/c6988f19-9e93-4481-9576-979d38026c3f

.
#CMUPodcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และสถาบันภาษา มช.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนSDGs #CMUSDG #CMUSDGs #CMUSDG3 #CMUSDG10 #CMUSDG11 #CMUSDG17

Related posts