#รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่หมู่บ้านนาเกียน ตำบนนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (17 ม.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่หมู่บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยม นำผ้าห่มกันหนาว และเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในหมู่บ้านนาเกียน จำนวน 4 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิต และเยียวยาจิตใจ อีกด้วย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน และทรงทราบถึงเหตุความเดือดร้อนจากภัยหนาวของพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พระราชทานผ้าห่มกันหนาว มามอบให้แก่ราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ต่างมีความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก

*************************

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว … ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
17 มกราคม 2565

หมายเหตุ : สามารดาวน์โหลดวิดิโอได้ที่ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/1p57sqwJBII48MQzhE-MzV9U9AZhMUhOt/view?usp=sharing

 

Related posts