#🎯ข้อปฏิบัติ…เมื่อมาตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา

🎯ข้อปฏิบัติ…เมื่อมาตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลลานนา
.
1. การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลลานนา จะต้องรอผล 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ จะโทรแจ้งผล เมื่อท่านติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้น
2. ผู้ที่ไม่ติดเชื้อ แต่ต้องการผลแลป สามารถเข้ามารับผลด้วยตนเอง เมื่อครบ 24 ชั่วโมงไปแล้ว.. 🌹🌹

.
▶️ เมื่อท่านติดเชื้อ COVID-19
สำหรับผู้ที่ได้รับโทรศัพท์ แจ้งข่าวว่า ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว
ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถขอแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) ได้ค่ะ
โทร.สายด่วน สปสช.1330 กด 14 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Related posts