#การแข่งขันวู้ดบอลการกุศล เพื่อหาทุนสมทบนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5

นพรุจ นพศิริ อุปนายกสมาคมฯ
เป็นประธานในพิธีเปิด
ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการฯ
เป็นประธานมอบรางวัลและพิธีปิด


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ สนามวู้ดบอลสวนหลวง ร.9-ลานนา ฝ่ายวู้ดบอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมวู้ดบอลสวนหลวง ร.9-ลานนาเชียงใหม่ จัดการแข่งขันวู้ดบอลการกุศล เพื่อหาทุนสมทบนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47

นายชรัช ศรีวิชัย
ประธานฝ่ายวู้ดบอล มอบเงินรายได้สนับสนุนแก่นักกีฬา จ.เชียงใหม่

Related posts