นครสวรรค์ /// พิธีปล่อยแถว รถยนต์ รถจักรยานยนต์กวาดล้างยาเสพติดและสิ่งอบายมุขต่างๆ

เมื่อ ๓๐๑๗๐๐ มิ.ย.๖๐ พ.ต.ภูษิต พะยิ้ม หน.ชป.อ.พยุหะคีรี ร่วมกับ จนท.ตร.,อส.ตร.และฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีปล่อยแถว รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มี พ.ต.อ.ศราวุธ ภมรกูล ผกก.สภ. พยุหะคีรี เป็นประธาน

วัตถุประสงค์เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งอบายมุขต่างๆ รวมทั้งป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมซึ่งเป็นนโยบายของ ผบก.ตร.ภูธรนครสวรรค์ โดยกำหนดให้ปฎิบัติเป็น รปจ.เดือนละ ๑ ครั้ง จนกว่าปัญหานี้จะเบาบางและหมดไป

ภาพข่าว     ร้อย  รส.ที่  ๑   (มทบ ๓๑)

Related posts