#คณะแพทย์ มช. ขอเชิญร่วมทำบุญวัตถุมงคลรูปปั้นเหมือนและเหรียญหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ

อาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” เป็นอาคารสูง 15 ชั้น และเป็นอาคารหลักของโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ ที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากว่า 40 ปี ประกอบด้วยหอผู้ป่วย และศูนย์รังสีรักษา เพื่อรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีบริเวณชั้นใต้ดิน มีผู้ป่วยใช้บริการในอาคารนี้ จำนวน 1,000,000 รายต่อปี เป็นอาคารที่คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ร่วมกับประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ จัดสร้างให้เป็นอนุสรณ์สถาน ถวายเป็นที่ระลึกในมงคลสมัยที่หลวงปู่แหวน“สุจิณฺโณ”มีอายุครบ 90 ปี ในปี พ.ศ.2521 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 โดยปัจจุบันอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงมีโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานการแพทย์ในปัจจุบัน ในการปรับปรุงมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินการ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับมอบวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” จากคุณโสภี อินทรทัต และครอบครัว เพื่อให้คณะแพทยศาสตร์นำไปจัดหาทุนเพื่อใช้ในการร่วมบูรณะอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน“สุจิณฺโณ” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดแถลงข่าวโครงการ “ระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ” โดยมีรายละเอียดวัตถุมงคลหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ” ดังนี้

1.รูปปั้นเหมือนหลวงปู่แหวน หน้าตัก 2 นิ้ว จำนวน 100 องค์ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป เนื้อผง ทำจากจีวรหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ , หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, หลวงปู่หลุย จันทสาโร พระอริยสงฆ์ผู้มีศีลาจารวัตรปฏิบัติอันงดงาม แห่งวัดถ้ำผาบิ้ง บ้านนาแก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่นิมิต อำเภอเมือง จ.เลย, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร หรือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และหลวงปู่ทางสายพระกรรมฐานอีกหลายองค์ นำมาบดรวมกับข้าวก้นบาตรของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ และดอกไม้แห้งจากโต๊ะหมู่บูชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใต้ฐานบรรจุจีวรและผงก้นบุหรี่ของหลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ จัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2536 เป็นปีที่พระชันษาครบ 80 ชันษา ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2.เหรียญรุ่นระฆัง จำนวน 110 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ศิษย์ผู้มีศรัทธา จัดสร้างถวายเพื่อหาทุนสมทบสร้างกุฏิ หอระฆัง ถวายวัดดอยแม่ปัง วัตถุมงคลชุดนี้ หลวงปู่แหวน ได้แผ่เมตตาพร้อมเหรียญกลมเล็กปี 20 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้ารูปหลวงปู่แหวนครึ่งองค์ หันหน้าไปทางขวา ห่มคลุม ข้อความ “หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั่ง เชียงใหม่” ตอกโค๊ดรูปแหวน ด้านหลังเป็นรูประฆัง พระคาถา “พุทฺโธอรหํ ธมฺโม อรห์ สงโม อรห์” ข้อความ “ภัยพาล พินาศ รุ่นระฆัง พ.ศ. 2520” มีลายวงแหวนล้อมรอบด้านล่าง จำนวนจัดสร้าง เหรียญทองแดงรมน้ำตาล

3.เหรียญรูปไข่ ฉลองอายุ 96 ปี พ.ศ.2526 จำนวน 1,000 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป เหรียญรูปไข่เล็กผิวไฟ จัดสร้างฉลองหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ อายุครบ 8 รอบ 96 ปี จัดสร้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2526 ขนาด กว้าง 17.3 มม. สูงถึงหูคล้องหวง 26 มม. เหรียญโลหะทองแดง ด้านหน้าเป็นรูปหน้าตรงหลวงปู่แหวนครึ่งองค์ ด้านหลังมีข้อความว่า “วัดดอยแม่ปัง จ.เชียงใหม่ อายุครบ 96 ปี 16 มกราคม 2526”

4.พระผงหลวงปู่แหวน พ.ศ.2528 จำนวน 1,000 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปจัดสร้างเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 ครบรอบ 90 วัน หลวงปู่แหวนมรณภาพ 2 กรกฎาคม 2528 พระผงเหรียญวงกลม ด้านหน้ารูปหลวงปู่แหวนครึ่งองค์ หันหน้าไปทางขวา ด้านหลังจารึกชื่อ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การปรับปรุงอาคารผู้ป่วยดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และทำให้สถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยดังกล่าวได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ ประชาชนในเขตภาคเหนือได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนสามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร.053-93600 และ053-938400 เวลา 08.30-16.30น. (ในวันและเวลาราชการ)”

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts