#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. และนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts