#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000,000 บาท จาก ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการ ระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มช. และนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000,000 บาท จาก ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการ ระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มช. และนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ สมทบทุนหลวงปู่แหวน สุจิณโณ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts