#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการ “การระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ”

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการ “การระดมทุนเนื่องในวาระครบรอบ 135 ปี หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ”

โดยมี พระเทพปริยัติ (สะอาด ป.ธ.7) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง , พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตตสุโภ) เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง (ธ) เจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี , ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. และนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ , ดร.สมชัย สมัยสุต รองประธานคณะอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. และนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ , คุณสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
และอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงข่าว แก่สื่อมวลชน โดยมีคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. คณะกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts