#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ และ ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ และ ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts