“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 14 มกราคม 2565

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวง พัฒนาสู่ต้นแบบพื้นที่เกษตรและป่าไม้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

*******************************

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย โควิด-19 ในพื้นที่ดีขึ้น พร้อมยืนยันเตียงมีเพียงพอ 

*******************************

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

******************************

หมอสวนดอก แนะคนติดโควิดไม่ต้องตื่นตระหนก โทรสายด่วน 1330 อาการไม่หนัก ให้กัก-รักษาตัวที่บ้าน มีทีมดูแลใกล้ชิดจนหายเป็นปกติ 

******************************

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองฯ ชาวเมียนมา 19 คน

***************************

ลำพูน –  พ่อเมืองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโฮ่งหลวง ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างฝายลำน้ำลี้

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโฮ่งหลวง ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างฝายลำน้ำลี้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

***************************

ลำปาง – เปิดโครงการชิงเก็บลดเผา และเปิดยุทธการดับไฟป่าดอยพระบาท ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  ให้เกียรติเปิดประธาน เปิดโครงการชิงเก็บลดเผา และเปิดยุทธการดับไฟป่าดอยพระบาท ณ อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ส่งเสริมให้ประชาชนนำเชื้อเพลิงมาสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพาป่า จากการเผาป่าสู่การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าในช่วงวิกฤต

***************************

เชียงราย  – ทำบุญสืบชะตา สวดเบิกทำบุญเมือง เสริมสิริมงคลในโอกาสครบ 760 ปี

 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีสวดเบิก ทำบุญเมืองเชียงราย ในโอกาสครบรอบ 760 ปี ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดเบิก แผ่เมตา อธิฐานจิต และพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ แสดงธรรมเทศนา เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชาวเมืองเชียงรายมีความอยู่เย็นเป็นสุข ตลอดจนขจัดโรคภัยต่างๆ

*******************************

พะเยา –  ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิด CI เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เพื่อเป็นอีกช่องทางรองรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิด CI เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด เพื่อเป็นอีกช่องทางรองรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ในการติดต่อทางจังหวัดพะเยา จึงได้เตรียม CI แห่งที่ 2 รับผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียว จำนวน 80 เตียง ที่โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ให้พร้อมเปิดใช้งาน

************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. และที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และนพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 , ศ.คลินิก นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ และ ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

****************************

ส่งเสริมการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อร้ายโควิด 19 ตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา อย่างน่าชื่นชม

***************************

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม  ✨ รับชม LIVE ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องเพาะขยายพันธ์ุกล้าไม้ ในท้องถิ่น

_*ร่วมตอบคำถาม*_
🎊🎊 แจกของรางวัล จากทางเพจ สวนสัตว์เชียงใหม่ 🎉🎉 🍀🌿ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 65 เวลา 10.30 น. แล้วพบกันครับ🌳🌴
** LIVE ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องเพาะขยายพันธ์กล้าไม้ ในท้องถิ่น จากเดิม เวลา 10.30 น. เปลี่ยนเวลา LIVE เป็น 13.30 น. ครับ *
                                                                                         *************************
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น 💚 เปิดประสบการณ์การนำเที่ยวแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอีกด้วย 👫🏻👫🏻

🧡 รับสมัครยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่นจำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 อายุ 15-25 ปี จำนวน 30 คนและ กลุ่มที่ 2 อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน
🗓 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2565 📌 อบรมหลักสูตรก่อนปฏิบัติงานในวันที่ 31 มกราคม 2565

                                                                                                 ***************************
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคมนี้ ห้ามพลาดกับ “บิ๊กแมตช์” ในศึก “รีโว่ ไทยลีก” 2021/22 ของทัพ “ช้างเผือก” ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทัพ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
🔴 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด vs บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด🗓 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ⚽️ เริ่มคิกออฟเวลา 18.30 น. 🏟 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (เปิดให้แฟนบอลเข้าชมจำนวน 4,400 ที่นั่ง)
                                                              ******************************

Green speed Gassan khuntan
Friday 14/01/2022
H 1 – H 9 = 9f. 2 In
H 10-H18 = 9f.0 In
HC 1 – H C10= 9f.0in

วัดขณะมีความชื้นสูง พระอาทิตย์ขึ้นเวลา06:30 และตกในเวลา17:54 อุณหภูมิเฉลี่ย19° CC.

*********************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts